grb.jpg

Ugovori

Ugovori

Natječaj za radna mjesta

Naslovnica
Naslovnica
Prijava teta od elementarne nepogode potresa na podruju Opine Kalnik PDF Ispis E-mail
administrator   
etvrtak, 16 Veljaa 2017

Zbog potresa, elementarne nepogode koja je pogodila podruje Opine Kalnik 12. veljae 2017. godine, nastale su štete na graevinskim objektima. 
Mole se pravne i fizike osobe sa podruja Opine Kalnik, da prijave štetu na svojim graevinama nastalu uslijed potresa Opinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. 
Prijave šteta na graevinama zaprimaju se od ponedjeljka 20. veljae 2017. godine u prostorijama Opine Kalnik, Trg Stjepana Radia 5, Kalnik, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 17,00 sati. Rok za podnošenje prijave je zakljuno sa ponedjeljkom 27. veljae 2017. godine
Prijava se podnosi na obrascu EN-P koji se podie u opini ili se moe preuzeti na slubenoj Internet stranici opine Kalnik. 
Kod podnošenja prijave, Prijavitelj je duan ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu i dostaviti: OIB, vlasniki list ili drugi vaei dokaz o vlasništvu graevine te broj iro ili tekueg rauna. 
Za sve dodatne informacije moete se obratiti u Jedinstveni upravni odjel Opine Kalnik na broj telefona 048 / 857 - 250.
Obrazac EN-P

 
Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Opine Kalnik PDF Ispis E-mail
administrator   
Ponedjeljak, 13 Veljaa 2017

Na temelju lanka 96. Zakona o prostornom ureenju („Narodne novine“, broj 153/13.) i Zakljuka opinskog naelnika Opine Kalnik (KLASA: 350-02/15-01/02, URBROJ: 2137/23-17-2 od dana 2. veljae 2017.) Jedinstveni upravni odjel Opine Kalnik objavljuje 

Javnu raspravu o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Opine Kalnik

Prijedlog nacrta III. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Opine Kalnik moete preuzeti na sljedeem linku:  

https://goo.gl/fIWahd

 
Ugovoreni radovi rekonstrukcije i dogradnje Drutvenog doma Gornje Borje PDF Ispis E-mail
administrator   
Srijeda, 08 Veljaa 2017

  

U utorak 7. veljae 2017. godine opinski naelnik Mladen Kešer i Stjepan Topolko, direktor tvrtke S.K.I.M.T. d.o.o. Krievci, potpisali su ugovor o izvoenju graevinskih radova na rekonstrukciji i dogradnji Društvenog doma Gornje Borje u iznosu od 537.395,75 kuna, s ciljem ureenja postojeeg objekta za smještaj starih i nemonih osoba. Potpisivanju ugovora prisustvovala je i potpredsjednica Opinskog vijea Opine Kalnik Paula Radi Pua, koja je ujedno i stanovnica naselja Gornje Borje. Ugovoreni radovi e zapoeti im dozvole vremenski uvjeti. 

 
Javni natjeaj za zamjenu zemljita PDF Ispis E-mail
administrator   
Ponedjeljak, 06 Veljaa 2017
Na temelju lanka 35. stavak 2. i lanka 391. stavak 1.  Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14) i Odluke o raspisivanju natjeaja za zamjenu nekretnine u vlasništvu Opine Kalnik i nekretnina u vlasništvu fizike osobe, KLASA: 944-04/17-01/01, URBROJ: 2137/23-17-1 od 6. veljae 2017, opinski naelnik opine Kalnik objavljuje Javni natjeaj za zamjenu nekretnine u vlasništvu Opine Kalnik i nekretnine u vlasništvu fizike osobe.
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objave Javnog natjeaja.

Tekst Javnog natjeaja za zamjenu nekretnine moete preuzeti OVDJE.    
 
Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Opine Kalnik PDF Ispis E-mail
administrator   
Petak, 03 Veljaa 2017
Na temelju lanka 96. Zakona o prostornom ureenju („Narodne novine“, broj 153/13.) i Zakljuka opinskog naelnika Opine Kalnik (KLASA: 350-02/15-01/02, URBROJ: 2137/23-17-2 od dana 2. veljae 2017.) Jedinstveni upravni odjel Opine Kalnik objavljuje 

 
Zadnja Promjena ( Petak, 03 Veljaa 2017 )
 
«« Poetak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedea » Kraj »»

Stranice 1 - 9 od 666

Valid CSS!