zastava.jpg

Ugovori

Ugovori

Natječaj za radna mjesta

Kalnik u vrijeme NOB-a PDF Ispis E-mail
administrator   
Utorak, 10 Oujak 2009

Kalnik s prigorjem podruje je jake koncentracije dogaaja iz NOB-a.

Na Kalniku je osnovan poznati «Kalniki partizanski odred» koji je igrao vanu ulogu u NOB-u u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

Iz "Kalnikog odreda" kao matine vojne jedinice izrasli su drugi partizanski odredi, pa brigade i divizije Narodnooslobodilake vojske na podruju sjeverozapadne Hrvatske. Tako je iz Kalnikog odreda formiran Zagrebaki odred, kasnije X. korpus, Zagorski odred, Meimurski odred. Uz to Kalniki odred pomagao je u ljudstvu i tehnici Narodnooslobodilaki pokret u Slavoniji, tako je u toku 1942. i 1943. Kalniki odred dao svoja tri bataljuna za Slavonski NOP. 

U nastavku teksta je pregled nekih vanijih dogaaja iz tog razdoblja.

- Zbog uestalih napada na prugu Krievci - Koprivnica, napade na neprijateljske postrojbe u Ludbregu, Novom Marofu, Zelini te  velikih gubitaka koje je trpjela kvislinška NDH na podruju SZ Hrvatske, Paveli krajem 1942. šalje na Kalnik Francetia i "Crnu legiju" koja biva poraena uz velike gubitke. Kalniki odred je tjekom 1942. godine bio najaktivniji partizanski odred u Hrvatskoj.

- Tjekom 1943. zbog gubitaka koje su ustaše i domobrani trpjeli zbog partizanskih akcija Paveli na podruje Kalnika šalje svoje elitne postrojbe tzv. Poglavnikov tjelesni zdrug PTZ. No i te postrojbe doivjele su poraze u sukobima sa kalnikim partizanima.

- U lipnju 1943. Kalniki patizanski odred oslobaa kaznionicu u Lepoglavi.

- U kolovozu 1943. izvršena je reorganizacija odreda te su formirani intendantski odsjek, vojnosudski odsjek, obavještajni odsjek, mehaniarski odsjek, reorganizirana je bolnica koja je i popunjena novim kadrom. Formirane su obraznovna eta, eta radoveze i dr. Izmeu ostlog djelovala je glumaka grupa (agritrop) koja je svojim predstavama uveseljavala borce.

- 4. listopada 1943. iz sklopa Kalnikog odreda formirana je brigada "Braa Radi".

-29. listopda 1943. Ustaške jedinice predvoene jednim seljakom i seljankom iz Kamešnice opkoljavaju partizansku bolnicu u Stupama gdje ubijaju straare i ranjenike,

- krajem 1943. Kalniki patizani oslobaaju Novi Marof, Varadinske Toplica i Ludbreg.

-  krajem studenog 1943. patizani prvi put oslobaaju Koprivnicu.

- krajem travnja 1943. Kalniki odred organizira oslobaanje Meimurja od Maarskog okupatora.

Kalnik iz vremena NOB-a je bio tema mnogih ratnih knjiga i romana. Izmeu ostalog bio je inspiracija za poznati ratni roman knjievnika prof. Joe Horvata «Maak pod šljemom" po kojem je snimljen i istoimeni film. Uz to film "Zastava" ija se radnja zbiva na Kalniku u vrijeme NOB-a bio je jedan od prvih filmova posljeratne Jugoslavije. 

Na podruju Kalnika i okolice utvreno je 76 spomenikih mjesta, od kojih se 36 nalazi na uem podruju Kalnike gore.

Kalnik zbog koncentracije spomenutih dogaaja nekad je imao status memorijalnog podruja koji je nekad bio prepoznat kako turistiki i edukativni potencijal.

Zadnja Promjena ( Srijeda, 24 Oujak 2010 )
 

Valid CSS!