zastava.jpg

Ugovori

Ugovori

Natječaj za radna mjesta

Naslovnica arrow III. Izmjene i dopune PPUO Kalnik
III. Izmjene i dopune PPUO Kalnik PDF Ispis E-mail
administrator   
Srijeda, 07 Listopad 2015

Na temelju lanka 96. Zakona o prostornom ureenju („Narodne novine“, broj 153/13.) i Zakljuka opinskog naelnika Opine Kalnik (KLASA: 350-02/15-01/02, URBROJ: 2137/23-17-2 od dana 2. veljae 2017.) Jedinstveni upravni odjel Opine Kalnik objavljuje

Javnu raspravu o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Opine Kalnik


Obavijest vezana uz nacrt prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Kalnik

Pozivaju se svi zainteresirani da najkasnije do 30. studenoga 2016. godine dostave svoje prijedloge, zahtjeve i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Plana u pisanom obliku na adresu Općina Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik ili putem e-maila: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript  

Prijedlozi, zahtjevi i primjedbe moraju sadržavati ime i adresu podnositelja i biti Äitko napisani, uz jasno navoÄ‘enje na koju Äesticu ili nešto drugo se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

GrafiÄki dio Nacrta prijedloga Plana, odnosno kartografski prikazi graÄ‘evinskih podruÄja naselja u mjerilu 1:5000, nalaze se na oglasnoj ploÄi u prostorijama Općine te su objavljeni u elektronskom obliku na internet stranici Općine odnosno na sljedećoj poveznici: https://goo.gl/qGsx3Q

Nacrt prijedloga Plana predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama.

Napominjemo da javnost može sudjelovati i u javnoj raspravi koja slijedi, ali preporuÄamo da svoje zahtjeve i primjedbe date već u ovoj fazi kako bi što efikasnije i kvalitetnije izradili Plan.

Ova obavijest objavit će se na internet stranici Općine Kalnik te na oglasnoj ploÄi Općine.


Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna PPUO Kalnik

ODLUKA O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PPUO KALNIK

Odluka o zapoÄinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana ureÄ‘enja Općine Kalnik

Izmjene i dopune Odluke o zapoÄinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana ureÄ‘enja Općine Kalnik  

Odluka kojom se utvrÄ‘uje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana ureÄ‘enja Općine Kalnik


Zadnja Promjena ( Petak, 03 Veljaa 2017 )
 

Valid CSS!