grb.jpg

Ugovori

Ugovori

Natječaj za radna mjesta

Naslovnica arrow Javni natjeaj za zamjenu zemljita
Javni natjeaj za zamjenu zemljita PDF Ispis E-mail
administrator   
Ponedjeljak, 06 Veljaa 2017
Na temelju lanka 35. stavak 2. i lanka 391. stavak 1.  Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14) i Odluke o raspisivanju natjeaja za zamjenu nekretnine u vlasništvu Opine Kalnik i nekretnina u vlasništvu fizike osobe, KLASA: 944-04/17-01/01, URBROJ: 2137/23-17-1 od 6. veljae 2017, opinski naelnik opine Kalnik objavljuje Javni natjeaj za zamjenu nekretnine u vlasništvu Opine Kalnik i nekretnine u vlasništvu fizike osobe.    
Tekst Javnog natjeaja za zamjenu nekretnine moete preuzeti OVDJE.   

Zadnja Promjena ( Ponedjeljak, 06 Veljaa 2017 )
 

Valid CSS!