Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga III. ID PPUO Kalnik
administrator   
Četvrtak, 23 Ožujak 2017

Općinski načelnik Općine Kalnik Zaključkom utvrđuje Konačni prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalnik, na temelju prihvaćenog Izvješća o provedenoj javnoj raspravi.
ZAKLJUČAK