LOKALNI IZBORI
administrator   
Petak, 21 Travanj 2017
Objava biračima

Lokalni izbori održat će se u nedjelju 21. svibnja 2017. godine.

OBJAVA BIRAČIMA
 
 Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike